BookingF
Insert your header here
w

UTSYN 27. September

UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet inviterer til debatt om hybrid krigføring, totalforsvaret, og norske politiske valg i dette omskiftende og usikre sikkerhetslandskapet.

Debatt om hybrid krigføring, totalforsvaret, og norske politiske valg
19.09.201812:03 Belinda Helen Bergli

kl. 17:30–19:30

Store endringer i internasjonale forhold har ført til nye sikkerhetspolitiske dilemmaer og utfordringer.

Ulike prioriteringer av komplekse trusler og medlemslandenes nedbygde forsvarsevne skaper utfordringer internt i NATO. Fremfor å vise samhold med sine europeiske allierte skapte også Trump krisestemning under NATO-toppmøtet i juli der nøkkelallierte, og særlig Tyskland, fikk gjennomgå. Usikkerhet rundt fremtiden til NATO og troverdigheten av NATOs sikkerhetsgaranti har blitt større de siste årene. I denne perioden har Norge alliert seg tettere med USA og tatt større avstand til Russland, noe som også har skapt sterkere konfliktlinjer i Norge mellom nord og sør.

Samtidig ser vi en økende mistillit til politikere, etablerte institusjoner og tradisjonelle nyhetsmedier - og ulike aktører som bruker falske nyheter, eller har en misvisende bruk av fakta, som gjør oss sårbare for å bli påvirket i en bestemt retning. Hybrid krigføring i form av målrettede desinformasjonskampanjer, cyber angrep og manipulering av infrastruktur representerer nye sikkerhetsutfordringer som krever en helhetlig sivil-militær respons.

I forbindelse med NATO-øvelsen Trident Juncture til høsten tilrettelegges det for en ytterligere reintroduksjon av det norske totalforsvarskonseptet. Flere fylker er involvert og store deler av samarbeidet mellom Forsvaret og sivil beredskap skal testes.

Hvordan berøres Norge og Nordområdene av disse sikkerhetspolitiske endringene? Hvordan skaper vi mer helhetlig beredskap og styrker sivil motstandsdyktighet mot disse utfordringene? Hvordan skaper vi en mer helhetlig sikkerhetspolitikk?

UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet inviterer til debatt om hybrid krigføring, totalforsvaret, og norske politiske valg i dette omskiftende og usikre sikkerhetslandskapet.

I panelet:
Gjert Lage Dyndal - nestsjef, strategisk tenketank for NATO-ledelsen i Brussel

Eldar Berli - Forsvarets forskningsinstitutt, tidligere brigadesjef for Brigade Nord

Gunhild H. Gjørv - professor, UiT Norges arktiske universitet

Mer informasjon kommer.

Arrangementet er en del av Forskningsdagene i Bodø og arrangeres med støtte fra Stiftelsen Fritt Ord